Smokey Quartz Pendulum

Quiiroi.co

$10.00 

One Smokey Quartz Pendulum on a silver chain.

past work